TestKost
Bästa Multivitamin - 10 toppval testade och presenterade
TesterMultivitamin

Bästa Multivitamin - 10 toppval testade och presenterade

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Multivitaminer har fått en allt större roll på den svenska marknaden. Det finns många olika multivitaminer att välja bland där det kan finnas markanta skillnader i innehåll mellan produkterna, men som också är avsedda för olika sorters personer. Vi har undersökt ett stort antal multivitaminer och presenterat de som vi tycker passar bäst till olika profiler och livssituationer.

Mikael H
Mikael HExpert inom kost, hälsa & träning

Multivitamin Bäst i Test 2024

Multivitaminer är svåra att rakt av jämföra med varandra, utan man får främst ta hänsyn till vilken grupp vitaminet har riktats till och jämföra vitaminet med andra från liknande grupper. Sedan finns även skillnader som går att jämföra över gruppen som vitaminerna har riktats till. För att förenkla de viktigaste parametrarna som har stått till grund för betygsättning har vi tagit fram följande lista:

 • Vitaminer – Hur ser balansen ut bland de vitaminer som förekommer? Har man även fått med vitaminer som är mindre vanliga och svåra att få i sig genom kosten?
 • Mineraler – Multivitaminer innehåller ofta även en dos av mineraler. Innehåller multivitaminen mineraler och är dessa sådana som kan vara svåra att få i sig genom kost?
 • Övriga ämnen – Vilka övriga ämnen innehåller multivitaminen? Vissa tillsatta ämnen kan interagera med vitaminerna och mineralerna, och höja dess effekter i kroppen. Finns det några sådana eller har de övriga ämnena några andra uppgifter?
 • Koncentrationen – Svagare eller starkare multivitaminer behöver inte på något sätt vara bättre eller sämre, så länge det korrelerar med priset. Hur förhåller sig priset i relation till koncentrationen?
 • Syfte – Fyller multivitaminen det syfte som formeln är framtagen för?

Topp 10 bästa Multivitamin

1. Core Vitamins

4.7
Bäst i test multivitamin

Storlek

60 kapslar

Fokusgrupp

Alla

Vitaminer

13 st

Mineraler

9 st

Övriga tillskott

2 st

Vegetarisk

Nej
 • Innehåller de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Hög prisvärdhet
 • Passar en bred grupp människor
 • Låga halter av järn och koppar

Inledning

Core Vitamins är en av de storsäljande multivitaminerna hos Svenskt kosttillskott. Det här kosttillskottet är främst avsett för tränande personer enligt dem själva, men vi ser faktiskt ingen anledning efter att ha sett innehållet att personer som tränar lite mindre också skulle kunna använda tillskottet med goda resultat.

Innehåll

Den här multivitaminen är väldigt standardiserad i sitt innehåll. Den innehåller ca 13 vitaminer, 9 mineraler och 2 övriga tillskott beroende på hur man kategoriserar ämnena. Koncentrationen av ämnena varierar på ett sådant sätt att det dagliga referensintaget (DRI) oftast landar inom intervallet 100-150 %. Några få vitaminer såsom vitamin A och C har istället ett DRI om 375 respektive 313 %.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins

Hittills ser allting lovande ut. Det finns dock några få mineraler som vi gärna hade sett högre halter av. Magnesium, järn och koppar har ett DRI om 27, 15 och 15%. Magnesium brukar generellt ha ett lägre värde, även i rena magnesiumtillskott. Däremot är det inga större konstigheter att ha mer av både järn och koppar i en multivitamin.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins

I burken som multivitaminen kommer kan man hitta 60 kapslar. Det kan tyckas som något få men det kompenseras av att koncentrationen hos den stora majoriteten av ämnen istället är hög.

Mineralen molybden

En mineral som tydligt sticker ut i mixen är molybden. Det här är inte något som vanligtvis finns i multivitamin eller ens något som många har hört om. Den ser till att stimulera proteinomsättningen och skulle kunna vara en anledning varför Core Vitamins anses vara för tränande personer. Det är en mineral som givetvis också får vara med i kosten hos vanliga människor och som är ett litet plus i kanten för den här multivitaminen.

Slutsats

Core Vitamins är en multivitamin som vi har lätt att rekommendera. Den fungerar både för tränande personer och de som inte tränar särskilt mycket. Antalet kapslar är inte den högsta men istället har många ämnen en högre koncentration än vad andra multivitamin har. Mängden järn och koppar hade fått vara lite högre som är den enda uppenbara nackdelen. I relation till priset får man mycket för pengarna och därför förtjänar Core Vitamins stämpeln Bäst i test.

1. Core Vitamins
4.7
Svenskt kosttillskott

2. Healthwell Multivitamin Kvinna

4.5
Bästa multivitamin för kvinnor

Storlek

90 kapslar

Fokusgrupp

Kvinnor

Vitaminer

13 st

Mineraler

8 st

Övriga tillskott

13 st

Vegetarisk

Ja
 • Innehåller de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Innehåller ytterligare tillskott från bär och natur för att öka välbehaget
 • Fokus på kvinnans biologi
 • Något högt totalpris om man enbart är ute efter grundläggande vitaminer och mineraler

Inledning

Multivitamin Kvinna från välkända Healthwell är en multivitamin som utgår från kvinnors behov. Män och kvinnor har som bekant inte samma fysiska förutsättningar vilket medför även vissa skillnader i kosten. Det här har från Healthwells sida mynnat ut i en helt egen multivitamin för just kvinnor.

Innehåll

I den vita burken med mörklila etikett kan man hitta 90 stycken kapslar. Tyvärr består inte en kapsel av en dagsdos, utan tanken är att man ska ta två kapslar per dag. Detta medför att halten för vissa ämnen inte är riktigt lika hög som den hade kunnat vara. Dessa 90 kapslar resulterar alltså i 45 portioner.

De flesta vitaminer per dagsdos landar på ett dagligt referensintag (DRI) om 100-200 %. Några av undantagen med kraftigt högre värden är vitamin A, D3 och B7. Dessa har ett DRI om 313, 400 och 500 % per kapsel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna

Sett till mineralerna som finns per kapsel är det lite lägre värden än vad vi är vana vid. Per dagsdos (2 kapslar) innehåller de dock oftast ett DRI från 50 till 100 % med vissa undantag. Att det är lite lägre halter av både vitaminer och mineraler behöver inte vara en dålig sak rakt av. Burken innehåller 90 kapslar vilket i slutändan ska sättas i relation till priset.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna

Den kvinnliga aspekten

Vad är det då som gör den här multivitaminen särskilt intressant för kvinnor? Av det vi har gått igenom hittills är det de förhöjda värdena av vitamin B7 och mineralen järn. Vitamin B7 är särskilt viktigt om man vill att naglar, hud och hår ska må bra, vilket kvinnor i vanliga fall brukar ha ett intresse av. Även järn är viktigt eftersom både flickor och yngre vuxna kvinnor har högre omsättning av järn.

Något som vi inte ens har nämnt än som är högst spännande är alla extrakt från olika frukter, bär och örter. Eftersom dessa extrakt inte är rena vitaminer eller mineraler i sig, existerar inga RDI. Däremot kan extrakten i sig innehålla flera olika sorters vitaminer vilket kan förklara de något lägre halterna av dessa i rent format som listas i innehållsförteckningen.

Tabell över naturliga extrakt i Healthwell Multivitamin Kvinna

Istället för att lista alla extrakt tänkte vi istället fokusera på vad de mynnar ut i. Dessa kan sammanfattas med ett tillskott av antioxidanter, piperin, C-vitamin och lutein. De olika antioxidanterna går lite hand i hand med C-vitamin. Piperin är intressant på ett liknande sätt som B7 vitamin och hjälper till med håret, huden och naglar. Lutein är inte särskilt anpassat efter kvinnor egentligen, men bidrar till att upprätthålla en god syn.

Slutsats

Healthwell Multivitamin Kvinna innehåller en spännande och annorlunda kombination av vitaminer, mineraler och extrakt. Halterna av vitaminer och mineraler är lägre än vanligt om man enbart tar en kapsel, men vägs snabbt upp av alla extrakt som i sig även kan innehålla olika vitaminer. Det finns flera ämnen som är särskilt intressanta från ett kvinnligt perspektiv. Alla dessa övriga ämnen gör att totalpriset blir högre för den här multivitaminen jämfört med helt vanliga multivitaminer. Om de övriga ämnena är värda prispåslaget får alla avgöra själva, men vi tycker att det är det för kvinnor.

2. Healthwell Multivitamin Kvinna
4.5
Svensk hälsokost

3. Core Vitamins Man

4.5
Bästa multivitamin för män

Storlek

120 kapslar

Fokusgrupp

Män

Vitaminer

13 st

Mineraler

8 st

Övriga tillskott

16 st

Vegetarisk

Nej
 • Bred profil av vitaminer och mineraler
 • En del extrakt från frukter och grönsaker
 • Innehåller gynnsamma bakterier för mage & tarm
 • Många kapslar i burken
 • I vissa fall något svaga doser av ämnen om man enbart tar en kapsel

Inledning

Core Vitamins Man är multivitaminen för män, särskilt de som också har en lite högre aktivitetsnivå än genomsnittet. Det här är en burk som har en av de längre innehållsförteckningarna som vi hittills har sett. Det kanske inte kommer som en överraskning att en kapsel inte enbart innehåller vitaminer och mineraler, utan mycket mer.

Innehåll

Varje burk innehåller 120 kapslar där man förväntas ta två kapslar per dagsdos. Den långa innehållsförteckningen kan delas in i fyra olika grupper. Dessa är vitaminer, mineraler, olika extrakt från naturen och till sist bakteriekulturer. Det här är en komplex kapsel som innehåller lite av allt.

Bland vitaminerna och vitaminliknande ämnena landar halten oftast kring 150 % per dagsdos (2 kapslar) av det dagliga referensintaget (DRI). De stora undantagen är vitamin D3, A, B12 och B6. I dessa fall är halten istället 400, 313, 304 och 300 % av DRI. Överskott i den här klassen hör till vanligheterna och förekommer bland många multivitaminer. Mängden D3 vitamin är lite högre än för de flesta andra multivitaminer vilket vi ser som en fördel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins Man

Bland mineralerna ser det väldigt blandat ut. De flesta har ett DRI som landar inom spannet 100-140 %. Några av undantagen som har en högre andel är selen och zink med 273 % respektive 200 % av DRI. Mängden koppar hamnar på ett väldigt lågt värde med enbart 15 % DRI. Mängden magnesium presenteras på två sätt där man först skriver magnesium enbart om 108 % DRI, men sedan även elementärt magnesium 17 % per dagsdos. Elementärt magnesium betyder helt rent magnesium när man bortser från bindningsämnen och liknande.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins Man

Bland vitaminerna är koncentrationen lite svagare än vad vi hade hoppats på, och än mer så bland mineralerna om man ser till enbart en kapsel. Värdet för koppar är ovanligt lågt medan järn fattas helt och hållet. Hade det slutat här hade det funnits mer att önska, men det är här det börjar med det som vi inte gått igenom än. Sen får man heller inte glömma att burken innehåller 120 kapslar.

Extrakten och bakterierna

Det som gör Core Vitamins Man unikt är innehållet av både extrakt från örter, grönsaker och frukter i kombination med 5 olika bakteriestammar. Bland dessa finns inga RDI och kan från ett jämförelseperspektiv bli svårt.

Tabell över bakteriestammar i Core Vitamins Man

Extrakten har som främsta uppgift att fungera som antioxidanter men även tillföra ytterligare vitaminer och mineraler. Bakterierna ska hjälpa till med mage och tarmar. Särskilt tränande individer kan få i sig en hel del mat och annat som i vissa fall kan göra magen upprörd. Där kommer goda bakteriekulturer till stor användning.

Tabell över naturliga extrakt i Core Vitamins Man

Slutsats

Core Vitamins Man är en multivitamin som vi rekommenderar starkt. Halten av de vanligaste vitaminerna och mineralerna per kapsel hade fått vara högre, men kompenseras av att burken innehåller fler kapslar än många andra. Alla extrakt och bakteriekulturen fungerar som ett komplement till det övriga innehållet. I relation till priset får man mycket valuta för pengarna. Om det är något vi hade fått önska hade vi gärna sett att järn förekom och att koncentrationen av ämnen generellt var antingen lite högre, eller priset lite lägre, för att kunna ta en kapsel per dagsdos. Annars har vi här ett val av multivitamin som inkluderar mycket i ett litet paket.

3. Core Vitamins Man
4.5
Svenskt kosttillskott

4. GAAM Health Series Multivitamin

4.3
Bästa grundläggande multivitamin

Storlek

100 kapslar

Fokusgrupp

Alla

Vitaminer

12 st

Mineraler

8 st

Övriga tillskott

0 st

Vegetarisk

Nej
 • Lågt pris
 • Tillfredsställer ett grundläggande behov
 • Inget extra utöver vitaminer och mineraler som kan dra upp priset
 • Burkarna från GAAM är väldiga lika varandra, lätt att ta fel
 • Något låga doser av ett fåtal ämnen

Inledning

Health Series Multivitamin från GAAM är en multivitamin som säkerställer de mest grundläggande behoven när det kommer till vitaminer och mineraler. Man har inte satsat på något extra, eller något onödigt, utan enbart det viktigaste till ett förmånligt pris.

Innehåll

Innehållet sticker ut på ett sådant sätt att det är ovanligt balanserat. I vanliga fall kan halterna sett till det dagliga referensintaget (DRI) variera en hel del eftersom kroppen inte alltid är särskilt duktig på att ta upp alla ämnen som finns tillgängliga. I burken hittar vi 100 kapslar med tillsammans 20 vitaminer och mineraler per kapsel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin

Det finns enbart två ämnen som inte har 100 % DRI per kapsel, och det är vitamin B12 på 200 % DRI och mineralen magnesium med sina 16 % DRI. Att mängden magnesium inte är högre hör till vanligheterna även om den i det här fallet hade fått vara lite högre. Vitamin B12 är lite högre än vad vi brukar se men inte på skadligt höga nivåer på något sätt. Vitaminen används av kroppen för bildandet av röda blodkroppar och är något som kroppen själv inte kan producera.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin

Något vi inte alltid ser är höga halter av järn som även det har 100 % DRI per kapsel. Det behöver inte vara någon nackdel i sig så länge man inte tar flera kapslar för att få mer av något annat ämne. Höga halter av järn över en längre period kan bli skadligt för kroppen.

100 av allt

Man skulle kunna säga att GAAM multivitamin ger mer eller mindre 100 % av allt viktigt eller grundläggande. Kroppen kommer inte ta upp allt som erbjuds men att grunda med denna multivitamin är en utmärkt ide, för att sedan vid behov få i sig mer av sådana ämnen man känner att man behöver mer av.

Slutsats

Det som gör GAAM Health Series Multivitamin mest intressant är priset i relation till antalet kapslar, koncentration och valet av vitaminer och mineraler. Det här är en multivitamin för de som faktiskt håller en god kost, men som vill vara säkra på att man inte har råkat missa något och vill heller inte få i sig något onödigt.

4. GAAM Health Series Multivitamin
4.3
Proteinbolaget

5. Healthwell Multivitamin Vegan

4.3
Bästa multivitamin för veganer & vegetarianer

Storlek

90 kapslar

Fokusgrupp

Veganer

Vitaminer

14 st

Mineraler

11 st

Övriga tillskott

8 st

Vegetarisk

Ja
 • Anpassad efter vegansk och vegetarisk livsstil
 • Små kapslar - enkla att svälja
 • Högre pris

Inledning

Multivitamin Vegan är en vegansk multivitamin med ett innehåll som är särskilt anpassat efter en vegansk livsstil. Den veganska kosten gör det svårare att få i sig alla viktiga näringsämnen genom mat men med det här kosttillskottet har man försökt att göra det mycket enklare.

Innehåll

I den här multivitaminen kan man hitta vitaminer, mineraler och ämnen som på olika sätt är besläktade med de två föregående. I burken med den grönfärgade etiketten som symboliserar natur hittar man 90 kapslar. En normal dagsdos består av 2 kapslar vilket gör att man klarar sig 45 dagar om man följer rekommendationerna.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan

Bland vitaminerna kan man direkt konstatera att en dagsdos har ett stort överskott av de olika B-vitaminerna som finns. Det dagliga referensintaget (DRI) bland dessa landar allt ifrån 200 till 2400 %. Det finns även rikligt om vitamin A och D3 med 313 respektive 400 % DRI. Något det finns mycket mindre av är E-vitamin med sina 20 % DRI.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan

När det kommer till mineralerna ser det inte lika spretigt ut med koncentrationen. Koncentrationen för de flesta mineraler landar inom spannet 100 – 250 % DRI. Två mineraler med lite högre värden är kalcium och magnesium. Dock redovisas även den elementära mängden av dessa mineraler som är den rena mängden av mineralen utan bindningsämnen. Då faller DRI till 18 respektive 36 % DRI per kapsel.

Den veganska och vegetariska aspekten

Det framgår tydligt att de vitaminer och mineraler som främst kommer från djurriket är också de som den här multivitaminen har ett störst överskott av. I det här fallet kommer dock ämnena från växtriket istället och sedan har man dragit upp koncentrationen rejält för att uppnå en god balans i tillsammans med en traditionell vegetarisk eller vegansk kost. Att Multivitamin Vegan är anpassad efter personer med en viss kost är tydligt, och man har lyckats väl med att balansera upp där det behövs som mest.

Det tydligaste exemplet är den stora mängden av de olika B-vitaminerna som i högst koncentrationer finns i livsmedel från djurriket. Det finns även kalcium i tillskottet som vanligtvis inte finns med och högre koncentrationer av koppar.

Slutsats

Healthwell Multivitamin Vegan har en tydlig vegansk och vegetarisk inriktning på sin multivitamin och vi anser att de har lyckats väl. Priset ligger lite högre än för vanliga multivitaminer men fördelen är ett skräddarsytt recept efter veganers och vegetarianers behov, med bonusen att själva slutprodukten självklart också är vegansk. Vi rekommenderar dock andra grupper att välja en annan multivitamin för en optimal balans av vitaminintag.

5. Healthwell Multivitamin Vegan
4.3
Svensk hälsokost

6. Healthwell Multivitamin Kvinna 55+

4.3

Storlek

90 kapslar

Fokusgrupp

Äldre

Vitaminer

13

Mineraler

10

Övriga tillskott

12

Vegetarisk

Nej
 • Särskilt anpassad för äldre kvinnor
 • Ett mycket brett spektrum av vitaminer och mineraler
 • Ligger något högre i pris jämfört med "vanliga" multivitaminer

Inledning

Multivitamin Kvinna 55+ är en multivitamin som riktar in sig på äldre kvinnor. Åldern 55+ är egentligen inte någon hårt satt gräns utan det här vitaminet är främst anpassat efter kvinnor som har gått in i menopaus.

Innehåll

I burken finns det 90 kapslar där en portion består av 2 kapslar, totalt alltså 45 portioner. En portion ger ett otroligt brett spann av både vitaminer, mineraler, vitamin- och mineralliknande ämnen samt olika frukt- och bärextrakt. Om vi börjar med gruppen vitaminer och ämnen som liknar vitaminer ser det ut enligt nedan i tabellen.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna 55+

Vi kan direkt se att det är en lång rad vitaminer med höga koncentrationer. Två av vitaminerna som vi tycker sticker ut mest är vitamin D3 och B7 som också kallas biotin. Dessa två är inte på något sätt ovanliga, men den höga koncentrationen vittnar om att man har tänkt på vilken grupp av människor kommer att använda produkten. Biotin kan bland annat hjälpa med både håret och huden varför det är önskvärt med ett litet överskott. D-vitamin är bra oavsett ålder men vissa äldre tenderar att spendera färre timmar i solen än vad man kanske gjorde i yngre ålder.

Något man inte alltid ser i en multivitamin är Q10, men den finns med här. Det här är ingen ren vitamin men brukar klassas som ett vitaminliknande ämne. Q10 fungerar som en antioxidant och dessa är verkligen viktiga i hög ålder.

Bland mineralerna och ämnen som vi har valt att ta med i samma tabell istället för den sista som kommer senare, ser det inte riktigt lika spännande ut.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna 55

Med inte lika spännande menar vi inte på något sätt dåligt, utan det ser ut som det ska vilket inte är spännande, utan helt enkelt bara bra. Här hittar vi de vanligaste mineralerna i rimliga doser för äldre med undantaget av järn. Järn har med flit lämnats bort eftersom kvinnor i menopaus inte har något behov av extra järntillskott såvida man inte har konstaterat alldeles för låga värden.

De mineraler som det finns mest av i förhållande till DRI är zink, krom och selen. Både zink- och krombrist är ovanligt i Sverige vilket gör att dessa halter egentligen hade kunnat vara lite lägre. Selen hjälper dock till med både hår, hud och naglar samtidigt som det fungerar som en antioxidant, perfekt för äldre.

Sist men inte minst finns det även extrakt från olika bär och frukter.

Tabell över naturliga extrakt i Healthwell Multivitamin Kvinna 55

När det kommer till den här sortens extrakt finns det få rekommendationer och riktlinjer. Bär och frukter brukar som bekant rekommenderas för kroppen, och då bör heller inte extrakt från dessa vara dåliga på något sätt. Vad exakt extrakten gör kan vara svårt att avgöra, men de brukar tillföra extra vitaminer och näring i ett annat format för kroppen och i vissa fall också lite näring.

En multivitamin för äldre kvinnor

Vi tycker att man har lyckats väl med den här produkten. Den kommer givetvis inte att passa alla, men gruppen äldre kvinnor är tillräckligt stor för att produkten ska vara nödvändig. Vi uppskattar att man snarare har satsat på ett väldigt brett innehåll istället för ett smalt med väldigt höga koncentrationer. Att man faktiskt också har tagit hänsyn till äldre kvinnors behov och inte bara skrivit att man har gjort det, ger ett stort plus i kanten.

Slutsats

Det här är en multivitamin som vi starkt kan rekommendera för äldre kvinnor. Vissa koncentrationer av ämnen är betydligt högre medan andra ämnen avsiktligt fattas eller är lägre. Den här är dock en del dyrare än vanliga multivitamin som är gjorda för alla. Här får var och en ta sig en funderare om den extra hänsynen som har tagits till gruppen som den är gjord för är värd priset. Vi anser att den är det.

6. Healthwell Multivitamin Kvinna 55+
4.3
Svensk hälsokost

7. Healthwell Multivitaminer

4.2

Storlek

90 kapslar

Fokusgrupp

Alla

Vitaminer

13 st

Mineraler

0 st

Övriga tillskott

8 st

Vegetarisk

Nej
 • Hög koncentration av vitaminer
 • Innehåller inga mineraler

Inledning

Healthwells multivitaminer är en riktig vitaminbomb i den bemärkelsen att den inte innehåller några mineraler, utan istället extra höga doser av vitaminer. Det här gör den till en intressant produkt eftersom de flesta multivitaminer idag har gått över till att även innehålla mineraler, vilket har gjort att koncentrationerna ibland har blivit lite väl låga av allt.

Innehåll

Vi har delat upp innehållet i vitaminer och vitaminliknande ämnen i samma grupp, och övriga ämnen i en annan. Blickar man över vitaminerna är det relativt stora siffror som träder fram.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitaminer

Man får också hålla i åtanke att det här är per enskild kapsel, och inte när man har tagit två. Med de här koncentrationerna räcker det med en kapsel om dagen vilket då ger 90 portioner totalt per burk. Multivitaminen innehåller samtliga 13 vitaminer, men även PABA och Q10 som fungerar på liknande sätt som vitaminer.

I vanliga fall brukar koncentrationerna vara 150-250 % av DRI, men här ligger vi i flera fall långt över dubbelt så mycket för vissa ämnen. Det här är inte farligt om man följer de rekommenderade doserna eftersom vissa ämnen vid överskott går bara rakt igenom kroppen, medan andra till att börja med inte ens tas upp särskilt effektivt även om kapseln i sig innehåller mycket av något ämne. Hade dosen varit skadlig vid de rekommenderade doserna för fullt friska människor, hade tillskotten inte fått säljas.

Vi kan konstatera att med den här multivitaminen går man inte miste om några vitaminer överhuvudtaget.

Utöver vitaminer finns det även flera extrakt från växtriket.

Tabell över extrakt och oljor i Healthwell Multivitaminer

Den exakta effekten från extrakten kan vara svår att reda ut. Man kan dock anta att extrakt från exempelvis grönt te som förekommer i den här multivitaminen kommer att ge vissa effekter från grönt te. Det finns 4 olika extrakt samt lite MCT olja som kan hjälpa till med upptaget.

Slutsats

Det här är bland de drygare multivitaminkapslarna som går att få tag på, om man enbart vill ha vitaminer och en del extrakt. Mineraler finns det inga av vilket gör det här till lite av en nisch-produkt. Pris per burk kan vara lite högre än för vissa andra, men det kompenseras med råge av de riktigt höga koncentrationerna. Har man inget emot att tillskottet inte innehåller några mineraler är det här ett givet val.

7. Healthwell Multivitaminer
4.2
Svensk hälsokost

8. Star Nutrition Vitamins & Minerals Daily

4.0

Storlek

60 kapslar

Fokusgrupp

Alla

Vitaminer

12 st

Mineraler

8 st

Övriga tillskott

0

Vegetarisk

Nej
 • En god bas av de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Relativt få kapslar
 • Något högt pris
 • Ett fåtal har känt magbesvär av produkten

9. XLNT Sports Day Multivitamin

3.9

Storlek

60 kapslar

Fokusgrupp

Aktiva personer

Vitaminer

10 st

Mineraler

3 st

Övriga tillskott

4st

Vegetarisk

Nej
 • Anpassad efter en aktiv livsstil
 • Något högt pris
 • Flera väsentliga vitaminer fattas
 • Bör kompletteras med ett till tillskott i samma serie för en bättre grund av vitaminer och mineraler

10. Daily One Multivitamin

3.9

Storlek

60 tabletter

Fokusgrupp

Alla

Vitaminer

11

Mineraler

8

Övriga tillskott

0

Vegetarisk

Nej
 • Lågt totalpris
 • Passar om man enbart vill ha låga doser av vitaminer och mineraler
 • Låg koncentration av nästan samtliga ämnen
 • Märklig bismak och börjar snabbt lösas upp i munnen

Köpguide Multivitamin - Tips för ett lyckat köp

Har man bestämt sig för, eller vet om att multivitamin är något som kommer att höja livskvaliteten vill vi givetvis se till att köpet blir så bra det kan bli. Har man inte tidigare fått information och kunskap om multivitaminer kan det vara bra att bygga en liten bas att stå på för att inte köpet bara ska bli halvbra. Vi har nedan lyft grundläggande information som kommer att hjälpa till med valet av multivitamin.

Behov

Våra kroppar är alla olika och beroende på livsstil, ålder, och mentalt välbefinnande kan skillnaderna bli desto större. Det här gör att behovet för vitaminer och mineraler inte är samma även om det grundläggande behovet, dvs miniminivån av vad man bör få i sig är liknande. Det här är en anledning till att multivitaminer har flera olika underkategorier som vitaminerna lämpar sig bäst till. Dessa underkategorier sträcker sig allt ifrån kön och ålder, till aktivitetsnivå och generell livsstil. Några vanliga multivitaminer som hittas kan exempelvis vara för kvinnor, män, gravida, barn, seniorer, sportande etc.

Bara för att man tillhör en grupp betyder det inte per automatik att den gruppen av multivitaminer kommer att vara rätt. Man kan i vissa fall tillhöra flera grupper eller ha ett behov som en annan grupp vanligtvis har. Det här är främst ett sätt för att förenkla för konsumenten att snabbt hitta något som kan fungera bra, och det är sällan inga problem heller att köpa multivitaminer som är avsedd för en helt annan grupp. Grunden i uppsättningen av innehållet brukar vara likt, och det övriga inte skadligt.

Innehållet

Grundinnehållet i olika multivitaminer som vi har nämnt tidigare är väldigt likt. Den brukar bestå av vitaminerna från A till E, och i många fall även vitamin K. Sedan kommer det som gör att skillnaderna kan bli stora. Utöver vitaminer har många multivitaminer berikats med en eller flera av följande; mineraler, olika sorters extrakt från naturen, bakteriekulturer och oljor. Järn, magnesium, jod, selen och zink är vanligt förekommande mineraler i multivitamintillskott. Om man bortser från vitaminer och mineraler är koncentrationen av de övriga ämnena oftast inte speciellt hög, utan kan ge en liten knuff i rätt riktning inom den kategorin som multivitaminen marknadsförs inom.

Koncentrationen

Vad som är intressant oavsett innehållet, är koncentrationen av innehållet. Eftersom multivitaminer kan ha flera olika syften kan man inte säga att en multivitamin som har lägre halter av ämnen är sämre, om priset också är justerat. Håller man en bra kost finns det kanske till att börja med inte ens ett behov för multivitamin, medan det i andra fall kan finnas ett litet behov för ett tillskott, och i andra fall ett stort behov av vitaminer.

Något som den noggranne kan ha märkt är att flera multivitaminer kan ha ett dagligt referensintag (DRI) som ligger långt över 100%. Förklaringen ligger i att kroppen inte har möjlighet att ta upp hela mängden ämnen som en multivitamin innehåller. I andra fall kan det handla om att överflödet av ämnen rensas utan bekymmer av kroppen och att höga halter kan ge en boost för en viss grupp människor. Med det sagt ska kosttillskott inte överkonsumeras utan produktens rekommendationer för intag bör följas.

Form

Ämnena i multivitaminer går att packa tätt och därför har pillerformatet blivit det mest populära och smidiga sättet att få i sig tillskottet. Alla uppskattar dock inte piller och därför går det även att hitta multivitaminer i pulverformat och som flytande, även om dessa är mindre vanliga. Skillnaderna i kvalitet är inte nämnvärda mellan de olika formerna, men utbudet för multivitaminer som flytande och som pulver är mycket mindre, och tyvärr också dyrare i de flesta fall.

Produktjämförelse

ProduktStorlekFokusgruppVitaminerMineralerÖvriga tillskottVegetarisk
Core Vitamins
4.7
60 kapslarAlla13 st9 st2 stNej
Healthwell Multivitamin Kvinna
4.5
90 kapslarKvinnor13 st8 st 13 stJa
Core Vitamins Man
4.5
120 kapslarMän13 st8 st16 stNej
GAAM Health Series Multivitamin
4.3
100 kapslarAlla12 st8 st0 stNej
Healthwell Multivitamin Vegan
4.3
90 kapslarVeganer14 st11 st8 stJa
Healthwell Multivitamin Kvinna 55+
4.3
90 kapslarÄldre131012Nej
Healthwell Multivitaminer
4.2
90 kapslarAlla13 st0 st8 stNej
Star Nutrition Vitamins & Minerals Daily
4.0
60 kapslarAlla12 st8 st0Nej
XLNT Sports Day Multivitamin
3.9
60 kapslarAktiva personer10 st3 st4stNej
Daily One Multivitamin
3.9
60 tabletterAlla1180Nej

Vanliga frågor om Multivitamin

Vad tycker du om den här artikeln?

Betyg 4.5 / 5 (17 röster)

Läs några av våra liknande artiklar