Test | Kost

Multivitamin - De 10 bästa valen testade och presenterade

Senast uppdaterad: 2023-02-03

Multivitaminer har fått en allt större roll på den svenska marknaden. Det finns många olika multivitaminer att välja bland där det kan finnas markanta skillnader i innehåll mellan produkterna, men som också är avsedda för olika sorters personer. Vi har undersökt ett stort antal multivitaminer och presenterat de som vi tycker passar bäst till olika profiler och livssituationer.

Testets utförande och undersökning

Multivitaminer är svåra att rakt av jämföra med varandra, utan man får främst ta hänsyn till vilken grupp vitaminet har riktats till och jämföra vitaminet med andra från liknande grupper. Sedan finns även skillnader som går att jämföra över gruppen som vitaminerna har riktats till. För att förenkla de viktigaste parametrarna som har stått till grund för betygsättning har vi tagit fram följande lista:

 • Vitaminer – Hur ser balansen ut bland de vitaminer som förekommer? Har man även fått med vitaminer som är mindre vanliga och svåra att få i sig genom kosten?
 • Mineraler – Multivitaminer innehåller ofta även en dos av mineraler. Innehåller multivitaminen mineraler och är dessa sådana som kan vara svåra att få i sig genom kost?
 • Övriga ämnen – Vilka övriga ämnen innehåller multivitaminen? Vissa tillsatta ämnen kan interagera med vitaminerna och mineralerna, och höja dess effekter i kroppen. Finns det några sådana eller har de övriga ämnena några andra uppgifter?
 • Koncentrationen – Svagare eller starkare multivitaminer behöver inte på något sätt vara bättre eller sämre, så länge det korrelerar med priset. Hur förhåller sig priset i relation till koncentrationen?
 • Syfte – Fyller multivitaminen det syfte som formeln är framtagen för?

Hela topplistan

Bäst i test multivitamin

1. Core Vitamins

4.7
Storlek
60 kapslar
Fokusgrupp
Alla
Vitaminer
13 st
Mineraler
9 st
Övriga tillskott
2 st
Vegetarisk
Nej

Inledning

Core Vitamins är en av de storsäljande multivitaminerna hos Svenskt kosttillskott. Det här kosttillskottet är främst avsett för tränande personer enligt dem själva, men vi ser faktiskt ingen anledning efter att ha sett innehållet att personer som tränar lite mindre också skulle kunna använda tillskottet med goda resultat.

Innehåll

Den här multivitaminen är väldigt standardiserad i sitt innehåll. Den innehåller ca 13 vitaminer, 9 mineraler och 2 övriga tillskott beroende på hur man kategoriserar ämnena. Koncentrationen av ämnena varierar på ett sådant sätt att det dagliga referensintaget (DRI) oftast landar inom intervallet 100-150 %. Några få vitaminer såsom vitamin A och C har istället ett DRI om 375 respektive 313 %.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins
Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins

Hittills ser allting lovande ut. Det finns dock några få mineraler som vi gärna hade sett högre halter av. Magnesium, järn och koppar har ett DRI om 27, 15 och 15%. Magnesium brukar generellt ha ett lägre värde, även i rena magnesiumtillskott. Däremot är det inga större konstigheter att ha mer av både järn och koppar i en multivitamin.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins
Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins

I burken som multivitaminen kommer kan man hitta 60 kapslar. Det kan tyckas som något få men det kompenseras av att koncentrationen hos den stora majoriteten av ämnen istället är hög.

Mineralen molybden

En mineral som tydligt sticker ut i mixen är molybden. Det här är inte något som vanligtvis finns i multivitamin eller ens något som många har hört om. Den ser till att stimulera proteinomsättningen och skulle kunna vara en anledning varför Core Vitamins anses vara för tränande personer. Det är en mineral som givetvis också får vara med i kosten hos vanliga människor och som är ett litet plus i kanten för den här multivitaminen.

Slutsats

Core Vitamins är en multivitamin som vi har lätt att rekommendera. Den fungerar både för tränande personer och de som inte tränar särskilt mycket. Antalet kapslar är inte den högsta men istället har många ämnen en högre koncentration än vad andra multivitamin har. Mängden järn och koppar hade fått vara lite högre som är den enda uppenbara nackdelen. I relation till priset får man mycket för pengarna och därför förtjänar Core Vitamins stämpeln Bäst i test.

 • Innehåller de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Hög prisvärdhet
 • Passar en bred grupp människor
 • Låga halter av järn och koppar
Bästa multivitamin för kvinnor

2. Healthwell Multivitamin Kvinna

4.5
Storlek
90 kapslar
Fokusgrupp
Kvinnor
Vitaminer
13 st
Mineraler
8 st
Övriga tillskott
13 st
Vegetarisk
Ja

Inledning

Multivitamin Kvinna från välkända Healthwell är en multivitamin som utgår från kvinnors behov. Män och kvinnor har som bekant inte samma fysiska förutsättningar vilket medför även vissa skillnader i kosten. Det här har från Healthwells sida mynnat ut i en helt egen multivitamin för just kvinnor.

Innehåll

I den vita burken med mörklila etikett kan man hitta 90 stycken kapslar. Tyvärr består inte en kapsel av en dagsdos, utan tanken är att man ska ta två kapslar per dag. Detta medför att halten för vissa ämnen inte är riktigt lika hög som den hade kunnat vara. Dessa 90 kapslar resulterar alltså i 45 portioner.

De flesta vitaminer per dagsdos landar på ett dagligt referensintag (DRI) om 100-200 %. Några av undantagen med kraftigt högre värden är vitamin A, D3 och B7. Dessa har ett DRI om 313, 400 och 500 % per kapsel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna
Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna

Sett till mineralerna som finns per kapsel är det lite lägre värden än vad vi är vana vid. Per dagsdos (2 kapslar) innehåller de dock oftast ett DRI från 50 till 100 % med vissa undantag. Att det är lite lägre halter av både vitaminer och mineraler behöver inte vara en dålig sak rakt av. Burken innehåller 90 kapslar vilket i slutändan ska sättas i relation till priset.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna
Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Kvinna

Den kvinnliga aspekten

Vad är det då som gör den här multivitaminen särskilt intressant för kvinnor? Av det vi har gått igenom hittills är det de förhöjda värdena av vitamin B7 och mineralen järn. Vitamin B7 är särskilt viktigt om man vill att naglar, hud och hår ska må bra, vilket kvinnor i vanliga fall brukar ha ett intresse av. Även järn är viktigt eftersom både flickor och yngre vuxna kvinnor har högre omsättning av järn.

Något som vi inte ens har nämnt än som är högst spännande är alla extrakt från olika frukter, bär och örter. Eftersom dessa extrakt inte är rena vitaminer eller mineraler i sig, existerar inga RDI. Däremot kan extrakten i sig innehålla flera olika sorters vitaminer vilket kan förklara de något lägre halterna av dessa i rent format som listas i innehållsförteckningen.

Tabell över naturliga extrakt i Healthwell Multivitamin Kvinna
Tabell över naturliga extrakt i Healthwell Multivitamin Kvinna

Istället för att lista alla extrakt tänkte vi istället fokusera på vad de mynnar ut i. Dessa kan sammanfattas med ett tillskott av antioxidanter, piperin, C-vitamin och lutein. De olika antioxidanterna går lite hand i hand med C-vitamin. Piperin är intressant på ett liknande sätt som B7 vitamin och hjälper till med håret, huden och naglar. Lutein är inte särskilt anpassat efter kvinnor egentligen, men bidrar till att upprätthålla en god syn.

Slutsats

Healthwell Multivitamin Kvinna innehåller en spännande och annorlunda kombination av vitaminer, mineraler och extrakt. Halterna av vitaminer och mineraler är lägre än vanligt om man enbart tar en kapsel, men vägs snabbt upp av alla extrakt som i sig även kan innehålla olika vitaminer. Det finns flera ämnen som är särskilt intressanta från ett kvinnligt perspektiv. Alla dessa övriga ämnen gör att totalpriset blir högre för den här multivitaminen jämfört med helt vanliga multivitaminer. Om de övriga ämnena är värda prispåslaget får alla avgöra själva, men vi tycker att det är det för kvinnor.

 • Innehåller de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Innehåller ytterligare tillskott från bär och natur för att öka välbehaget
 • Fokus på kvinnans biologi
 • Något högt totalpris om man enbart är ute efter grundläggande vitaminer och mineraler
Bästa multivitamin för män

3. Core Vitamins Man

4.5
Storlek
120 kapslar
Fokusgrupp
Män
Vitaminer
13 st
Mineraler
8 st
Övriga tillskott
16 st
Vegetarisk
Nej

Inledning

Core Vitamins Man är multivitaminen för män, särskilt de som också har en lite högre aktivitetsnivå än genomsnittet. Det här är en burk som har en av de längre innehållsförteckningarna som vi hittills har sett. Det kanske inte kommer som en överraskning att en kapsel inte enbart innehåller vitaminer och mineraler, utan mycket mer.

Innehåll

Varje burk innehåller 120 kapslar där man förväntas ta två kapslar per dagsdos. Den långa innehållsförteckningen kan delas in i fyra olika grupper. Dessa är vitaminer, mineraler, olika extrakt från naturen och till sist bakteriekulturer. Det här är en komplex kapsel som innehåller lite av allt.

Bland vitaminerna och vitaminliknande ämnena landar halten oftast kring 150 % per dagsdos (2 kapslar) av det dagliga referensintaget (DRI). De stora undantagen är vitamin D3, A, B12 och B6. I dessa fall är halten istället 400, 313, 304 och 300 % av DRI. Överskott i den här klassen hör till vanligheterna och förekommer bland många multivitaminer. Mängden D3 vitamin är lite högre än för de flesta andra multivitaminer vilket vi ser som en fördel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins Man
Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Core Vitamins Man

Bland mineralerna ser det väldigt blandat ut. De flesta har ett DRI som landar inom spannet 100-140 %. Några av undantagen som har en högre andel är selen och zink med 273 % respektive 200 % av DRI. Mängden koppar hamnar på ett väldigt lågt värde med enbart 15 % DRI. Mängden magnesium presenteras på två sätt där man först skriver magnesium enbart om 108 % DRI, men sedan även elementärt magnesium 17 % per dagsdos. Elementärt magnesium betyder helt rent magnesium när man bortser från bindningsämnen och liknande.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins Man
Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Core Vitamins Man

Bland vitaminerna är koncentrationen lite svagare än vad vi hade hoppats på, och än mer så bland mineralerna om man ser till enbart en kapsel. Värdet för koppar är ovanligt lågt medan järn fattas helt och hållet. Hade det slutat här hade det funnits mer att önska, men det är här det börjar med det som vi inte gått igenom än. Sen får man heller inte glömma att burken innehåller 120 kapslar.

Extrakten och bakterierna

Det som gör Core Vitamins Man unikt är innehållet av både extrakt från örter, grönsaker och frukter i kombination med 5 olika bakteriestammar. Bland dessa finns inga RDI och kan från ett jämförelseperspektiv bli svårt.

Tabell över bakteriestammar i Core Vitamins Man
Tabell över bakteriestammar i Core Vitamins Man

Extrakten har som främsta uppgift att fungera som antioxidanter men även tillföra ytterligare vitaminer och mineraler. Bakterierna ska hjälpa till med mage och tarmar. Särskilt tränande individer kan få i sig en hel del mat och annat som i vissa fall kan göra magen upprörd. Där kommer goda bakteriekulturer till stor användning.

Tabell över naturliga extrakt i Core Vitamins Man
Tabell över naturliga extrakt i Core Vitamins Man

Slutsats

Core Vitamins Man är en multivitamin som vi rekommenderar starkt. Halten av de vanligaste vitaminerna och mineralerna per kapsel hade fått vara högre, men kompenseras av att burken innehåller fler kapslar än många andra. Alla extrakt och bakteriekulturen fungerar som ett komplement till det övriga innehållet. I relation till priset får man mycket valuta för pengarna. Om det är något vi hade fått önska hade vi gärna sett att järn förekom och att koncentrationen av ämnen generellt var antingen lite högre, eller priset lite lägre, för att kunna ta en kapsel per dagsdos. Annars har vi här ett val av multivitamin som inkluderar mycket i ett litet paket.

 • Bred profil av vitaminer och mineraler
 • En del extrakt från frukter och grönsaker
 • Innehåller gynnsamma bakterier för mage & tarm
 • Många kapslar i burken
 • I vissa fall något svaga doser av ämnen om man enbart tar en kapsel
Bästa grundläggande multivitamin

4. GAAM Health Series Multivitamin

4.3
Storlek
100 kapslar
Fokusgrupp
Alla
Vitaminer
12 st
Mineraler
8 st
Övriga tillskott
0 st
Vegetarisk
Nej

Inledning

Health Series Multivitamin från GAAM är en multivitamin som säkerställer de mest grundläggande behoven när det kommer till vitaminer och mineraler. Man har inte satsat på något extra, eller något onödigt, utan enbart det viktigaste till ett förmånligt pris.

Innehåll

Innehållet sticker ut på ett sådant sätt att det är ovanligt balanserat. I vanliga fall kan halterna sett till det dagliga referensintaget (DRI) variera en hel del eftersom kroppen inte alltid är särskilt duktig på att ta upp alla ämnen som finns tillgängliga. I burken hittar vi 100 kapslar med tillsammans 20 vitaminer och mineraler per kapsel.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin
Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin

Det finns enbart två ämnen som inte har 100 % DRI per kapsel, och det är vitamin B12 på 200 % DRI och mineralen magnesium med sina 16 % DRI. Att mängden magnesium inte är högre hör till vanligheterna även om den i det här fallet hade fått vara lite högre. Vitamin B12 är lite högre än vad vi brukar se men inte på skadligt höga nivåer på något sätt. Vitaminen används av kroppen för bildandet av röda blodkroppar och är något som kroppen själv inte kan producera.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin
Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i GAAM Health Series Multivitamin

Något vi inte alltid ser är höga halter av järn som även det har 100 % DRI per kapsel. Det behöver inte vara någon nackdel i sig så länge man inte tar flera kapslar för att få mer av något annat ämne. Höga halter av järn över en längre period kan bli skadligt för kroppen.

100 av allt

Man skulle kunna säga att GAAM multivitamin ger mer eller mindre 100 % av allt viktigt eller grundläggande. Kroppen kommer inte ta upp allt som erbjuds men att grunda med denna multivitamin är en utmärkt ide, för att sedan vid behov få i sig mer av sådana ämnen man känner att man behöver mer av.

Slutsats

Det som gör GAAM Health Series Multivitamin mest intressant är priset i relation till antalet kapslar, koncentration och valet av vitaminer och mineraler. Det här är en multivitamin för de som faktiskt håller en god kost, men som vill vara säkra på att man inte har råkat missa något och vill heller inte få i sig något onödigt.

 • Lågt pris
 • Tillfredsställer ett grundläggande behov
 • Inget extra utöver vitaminer och mineraler som kan dra upp priset
 • Burkarna från GAAM är väldiga lika varandra, lätt att ta fel
 • Något låga doser av ett fåtal ämnen
Bästa multivitamin för veganer & vegetarianer

5. Healthwell Multivitamin Vegan

4.3
Storlek
90 kapslar
Fokusgrupp
Veganer
Vitaminer
14 st
Mineraler
11 st
Övriga tillskott
8 st
Vegetarisk
Ja

Inledning

Multivitamin Vegan är en vegansk multivitamin med ett innehåll som är särskilt anpassat efter en vegansk livsstil. Den veganska kosten gör det svårare att få i sig alla viktiga näringsämnen genom mat men med det här kosttillskottet har man försökt att göra det mycket enklare.

Innehåll

I den här multivitaminen kan man hitta vitaminer, mineraler och ämnen som på olika sätt är besläktade med de två föregående. I burken med den grönfärgade etiketten som symboliserar natur hittar man 90 kapslar. En normal dagsdos består av 2 kapslar vilket gör att man klarar sig 45 dagar om man följer rekommendationerna.

Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan
Tabell över vitaminer eller vitaminliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan

Bland vitaminerna kan man direkt konstatera att en dagsdos har ett stort överskott av de olika B-vitaminerna som finns. Det dagliga referensintaget (DRI) bland dessa landar allt ifrån 200 till 2400 %. Det finns även rikligt om vitamin A och D3 med 313 respektive 400 % DRI. Något det finns mycket mindre av är E-vitamin med sina 20 % DRI.

Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan
Tabell över mineraler eller mineralliknande ämnen i Healthwell Multivitamin Vegan

När det kommer till mineralerna ser det inte lika spretigt ut med koncentrationen. Koncentrationen för de flesta mineraler landar inom spannet 100 – 250 % DRI. Två mineraler med lite högre värden är kalcium och magnesium. Dock redovisas även den elementära mängden av dessa mineraler som är den rena mängden av mineralen utan bindningsämnen. Då faller DRI till 18 respektive 36 % DRI per kapsel.

Den veganska och vegetariska aspekten

Det framgår tydligt att de vitaminer och mineraler som främst kommer från djurriket är också de som den här multivitaminen har ett störst överskott av. I det här fallet kommer dock ämnena från växtriket istället och sedan har man dragit upp koncentrationen rejält för att uppnå en god balans i tillsammans med en traditionell vegetarisk eller vegansk kost. Att Multivitamin Vegan är anpassad efter personer med en viss kost är tydligt, och man har lyckats väl med att balansera upp där det behövs som mest.

Det tydligaste exemplet är den stora mängden av de olika B-vitaminerna som i högst koncentrationer finns i livsmedel från djurriket. Det finns även kalcium i tillskottet som vanligtvis inte finns med och högre koncentrationer av koppar.

Slutsats

Healthwell Multivitamin Vegan har en tydlig vegansk och vegetarisk inriktning på sin multivitamin och vi anser att de har lyckats väl. Priset ligger lite högre än för vanliga multivitaminer men fördelen är ett skräddarsytt recept efter veganers och vegetarianers behov, med bonusen att själva slutprodukten självklart också är vegansk. Vi rekommenderar dock andra grupper att välja en annan multivitamin för en optimal balans av vitaminintag.

 • Anpassad efter vegansk och vegetarisk livsstil
 • Små kapslar - enkla att svälja
 • Högre pris

6. Healthwell Multivitamin Kvinna 55+

4.2
Storlek
90 kapslar
Fokusgrupp
Äldre
Vitaminer
13
Mineraler
10
Övriga tillskott
12
Vegetarisk
Nej
 • Särskilt anpassad för äldre kvinnor
 • Ett mycket brett spektrum av vitaminer och mineraler
 • Ligger något högre i pris jämfört med "vanliga" multivitaminer

7. Healthwells Multivitaminer

4.0
Storlek
90 kapslar
Fokusgrupp
Alla
Vitaminer
13 st
Mineraler
0 st
Övriga tillskott
8 st
Vegetarisk
Ja
 • Hög koncentration av vitaminer
 • Innehåller inga mineraler
 • Något stora kapslar

8. Star Nutrition Vitamins & Minerals Daily

4.0
Storlek
60 kapslar
Fokusgrupp
Alla
Vitaminer
12 st
Mineraler
8 st
Övriga tillskott
0
Vegetarisk
Nej
 • En god bas av de viktigaste vitaminerna och mineralerna
 • Relativt få kapslar
 • Något högt pris
 • Ett fåtal har känt magbesvär av produkten

9. XLNT Sports Day Multivitamin

3.9
Storlek
60 kapslar
Fokusgrupp
Aktiva personer
Vitaminer
10 st
Mineraler
3 st
Övriga tillskott
4st
Vegetarisk
Nej
 • Anpassad efter en aktiv livsstil
 • Något högt pris
 • Flera väsentliga vitaminer fattas
 • Bör kompletteras med ett till tillskott i samma serie för en bättre grund av vitaminer och mineraler

10. Daily One Multivitamin

3.9
Storlek
60 tabletter
Fokusgrupp
Alla
Vitaminer
11
Mineraler
8
Övriga tillskott
0
Vegetarisk
Nej
 • Lågt totalpris
 • Passar om man enbart vill ha låga doser av vitaminer och mineraler
 • Låg koncentration av nästan samtliga ämnen
 • Märklig bismak och börjar snabbt lösas upp i munnen

Köpguide Multivitamin - Tips för ett lyckat köp

Har man bestämt sig för- eller vet om att multivitamin är något som kommer att höja livskvaliteten vill vi givetvis se till att köpet blir så bra det kan bli. Har man inte tidigare fått information och kunskap om multivitaminer kan det vara bra att bygga en liten bas att stå på för att inte köpet bara ska bli halvbra. Vi har nedan lyft grundläggande information som kommer att hjälpa till med valet av multivitamin.

Behov

Våra kroppar är alla olika och beroende på livsstil, ålder, och mentalt välbefinnande kan skillnaderna bli desto större. Det här gör att behovet för vitaminer och mineraler inte är samma även om det grundläggande behovet, dvs miniminivån av vad man bör få i sig är liknande. Det här är en anledning till att multivitaminer har flera olika underkategorier som vitaminerna lämpar sig bäst till. Dessa underkategorier sträcker sig allt ifrån kön och ålder, till aktivitetsnivå och generell livsstil. Några vanliga multivitaminer som hittas kan exempelvis vara för kvinnor, män, gravida, barn, seniorer, sportande etc.

Bara för att man tillhör en grupp betyder det inte per automatik att den gruppen av multivitaminer kommer att vara rätt. Man kan i vissa fall tillhöra flera grupper eller ha ett behov som en annan grupp vanligtvis har. Det här är främst ett sätt för att förenkla för konsumenten att snabbt hitta något som kan fungera bra, och det är sällan inga problem heller att köpa multivitaminer som är avsedd för en helt annan grupp. Grunden i uppsättningen av innehållet brukar vara likt, och det övriga inte skadligt.

Innehållet

Grundinnehållet i olika multivitaminer som vi har nämnt tidigare är väldigt likt. Den brukar bestå av vitaminerna från A till E, och i många fall även vitamin K. Sedan kommer det som gör att skillnaderna kan bli stora. Utöver vitaminer har många multivitaminer berikats med en eller flera av följande; mineraler, olika sorters extrakt från naturen, bakteriekulturer och oljor. Om man bortser från vitaminer och mineraler är koncentrationen av de övriga ämnena oftast inte speciellt hög, utan kan ge en liten knuff i rätt riktning inom den kategorin som multivitaminen marknadsförs inom.

Koncentrationen

Vad som är intressant oavsett innehållet, är koncentrationen av innehållet. Eftersom multivitaminer kan ha flera olika syften kan man inte säga att en multivitamin som har lägre halter av ämnen är sämre, om priset också är justerat. Håller man en bra kost finns det kanske till att börja med inte ens ett behov för multivitamin, medan det i andra fall kan finnas ett litet behov för ett tillskott, och i andra fall ett stort behov av vitaminer.

Något som den noggranne kan ha märkt är att flera multivitaminer kan ha ett dagligt referensintag (DRI) som ligger långt över 100%. Förklaringen ligger i att kroppen inte har möjlighet att ta upp hela mängden ämnen som en multivitamin innehåller. I andra fall kan det handla om att överflödet av ämnen rensas utan bekymmer av kroppen och att höga halter kan ge en boost för en viss grupp människor. Med det sagt ska kosttillskott inte överkonsumeras utan produktens rekommendationer för intag bör följas.

Form

Ämnena i multivitaminer går att packa tätt och därför har pillerformatet blivit det mest populära och smidiga sättet att få i sig tillskottet. Alla uppskattar dock inte piller och därför går det även att hitta multivitaminer i pulverformat och som flytande, även om dessa är mindre vanliga. Skillnaderna i kvalitet är inte nämnvärda mellan de olika formerna, men utbudet för multivitaminer som flytande och som pulver är mycket mindre, och tyvärr också dyrare i de flesta fall.

Vanliga frågor om Multivitamin

Är multivitamin farligt?

Multivitaminer är inte farligt så länge de inte överkonsumeras och så länge man inte har någon känslighet eller allergi mot något av ämnena, eller en sjukdom som man på grund av borde undvika multivitaminer.

När behöver man ta multivitaminer?

Multivitaminer kan användas som ett komplement om man tror att man har en generell brist på flera vitaminer. Multivitaminer kan också användas av andra anledningar, exempelvis på uppmaning av läkare eller annan legitimerad person inom relevant område.

Behöver barn multivitaminer?

Vi rekommenderar inte multivitaminer till barn i första hand, utan istället tycker vi att föräldrarna ska satsa på fullvärdiga måltider enligt kostcirkeln om möjlighet finns. På grund av olika sjukdomar finns självklart undantag, men riktigt mat är alltid att föredra i första hand.

Behöver män och kvinnor olika vitaminer?

Män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar vilket gör att mindre skillnader kan finnas, men den största skillnaden fås beroende på livssituation och ålder. Det finns dock multivitaminer som är särskilt framtagna beroende på om man fysiskt är en man eller en kvinna.

Vilka vitaminer behöver gravida?

En graviditet gör att helt nya saker håller på att hända i kroppen vilket ställer höga krav på sundhet men särskilt på att kosten ska innehålla allt som är viktigt. Flera av dessa lite extra viktiga ämnen kan finnas i multivitaminer, men särskilt i multivitaminer specifikt framtagna för gravida. Några av dessa viktiga ämnen för gravida är D-vitamin, folsyra, järn, kalcium, jod och vitamin B12.

Vad ska en multivitamin innehålla?

En multivitamin ska först och främst innehålla en god bas av de vanligaste vitaminera, men gärna även vissa mineraler. Tycker man inte att det räcker finns det multivitaminer som har en viss profil med ytterligare ämnen för att fungera lite bättre om man passar profilen.

Vad tycker du om den här artikeln?

Betyg 4.5 / 5 (8 röster)

Denna webbplats använder kakor för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbsida samtycker du till vår policy kring kakor.